Θέμα 4 Θετικές εξωτερικές επιδράσεις του δικτύου

Αυτή η συνεργασία θα δημιουργήσει θετικές εξωτερικές επιρροές που θα οδηγήσουν σε άλλες καταστάσεις.

Οι άνθρωποι που συνεργάζονται και χτίζουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των μελών του δικτύου, ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο, δημιουργώντας ενδεχομένως περισσότερα έργα μεταξύ του.

Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί σχολείων θα προειδοποιήσουν τον ηγέτη μίας κοινότητας εάν μαθητές/μαθήτριες δεν πηγαίνουν στο σχολείο για να υπάρξει ταχύτερη ανταπόκριση σε καταστάσεις όπως αυτή.

Όπως συνέβη στην Πορτογαλία, σε μία φτωχή κοινότητα μουσουλμάνων μεταναστών, σε ένα ανεπίσημο δίκτυο στο περιβάλλον της Λισαβόνας.