Θέμα 4 Θρησκευτικές μειονότητες στην Ελλάδα

Στη Θράκη, υπάρχουν περίπου 114.000 μουσουλμάνοι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές και με βάση τα στοιχεία του 2011. Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για απογόνους της μουσουλμανικής μειονότητας που αναγνωρίστηκε επίσημα με τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923. Από αυτούς τους μουσουλμάνους, 54.000 είναι τουρκικής καταγωγής, 36.000 πομακικής καταγωγής και 24.000 καταγωγής Ρομά (Ziakas and Ziaka, 2016).

Σύμφωνα με έκθεση του 2017, υπάρχουν επιπλέον 520.000 μουσουλμάνοι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κυρίως μετανάστες και αιτούντες άσυλο από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, ενώ ζουν σε διάφορες περιοχές της χώρας και σε κέντρα υποδοχής, ενώ οι μισοί από αυτούς εκτιμάται ότι είναι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Ελλάδας, της Αθήνας. (United States Department of State, 2019)

Οι άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα αποτελούν συνολικά το 3-5% του πληθυσμού. ‘Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Ορθόδοξοι Παλαιοημερολογίτες, οι Καθολικοί, οι Προτεστάντες, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Εβραίοι, τα μέλη πολυθεϊστικών ελληνικών θρησκειών, οι Σαηεντολόγοι, οι Μπαχάι, τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, οι Σιχ, οι Αντβεντιστές της Έβδομης Ημέρας, οι Βουδιστές και τα μέλη της Διεθνούς Εταιρείας Συνείδησης του Κρίσνα‘. Το 2018, εκτιμήθηκε ότι υπάρχουν επίσης 100.000 Αρμένιοι Ορθόδοξοι στην Ελλάδα.(United States Department of State, 2019)

Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, η εβραϊκή κοινότητα και η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης έχουν από καιρό το καθεστώς επίσημων θρησκευτικών νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Η Καθολική Εκκλησία, η Αγγλικανική Εκκλησία, δύο ευαγγελικές χριστιανικές ομάδες και η Αιθιοπική, η Κοπτική, η Αρμενική Αποστολική καθώς και η Ασσυριακή Ορθόδοξη Εκκλησία απέκτησαν αυτομάτως το καθεστώς θρησκευτικών νομικών προσώπων βάσει νόμου του 2014″. (United States Department of State, 2019)

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης έχει ορισμένα δικαιώματα, όπως μεταξύ άλλων το δικαίωμα να διατηρεί τζαμιά, καθώς και κοινωνικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα, ενώ κάθε άτομο στην Ελλάδα έχει το δικαίωμα να επιλέγει τον τόπο ταφής ή αποτέφρωσής του. Ο ελληνικός Νόµος ορίζει ποσόστωση 0,5% ετησίως για την εισαγωγή φοιτητών από την αναγνωρισµένη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης σε πανεπιστήµια, τεχνολογικά ιδρύµατα και θέσεις στον δηµόσιο τοµέα, και 2% στην πυροσβεστική ακαδηµία. (ό.π.)

Δραστηριότητες

Αφού διαβάσετε τις πηγές που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Ποια είναι η σχέση μεταξύ εκκλησίας και κράτους στη σύγχρονη Γερμανία και πώς αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία το φαινόμενο της διαφορετικότητας;
  2. Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο που αναφέρεται στην πολυπολιτισμικότητα στην Κύπρο, περιγράψτε τους λόγους για τους οποίους η Κύπρος υπήρξε διαχρονικά μια πολυπολιτισμική κοινωνία.
  3. Υπάρχει πρόσφατη αύξηση του ποσοστού των περιστατικών εγκλημάτων μίσους στην Πορτογαλία; Ποιο πολιτικό γεγονός θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχία σχετικά με τους δημοκρατικούς θεσμούς στην Πορτογαλία;
  4. Τι προβλέπει ο νόμος στην Ελλάδα σχετικά με την εκπαίδευση της αναγνωρισμένης από το κράτος μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης;