Θέμα 4 Καλές Πρακτικές – Παραδείγματα

Σε αυτό το μέρος θα παρουσιαστούν κάποια παραδείγματα καλών πρακτικών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο αντίστοιχο σύνδεσμο των οργανισμών.

Γραφείο Θρησκευτικού Σχήματος της Κυπριακής Ειρηνευτικής Διαδικασίας (Office of the Religious Track of the Cyprus Peace Process)

Το Γραφείο RTCYPP, που ενεργεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σουηδίας είναι μια ειρηνευτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με τους θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου οι οποίοι “δεσμεύονται στο να συνεργάζονται σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη συμφιλίωση”. Το γραφείο του RTCYPP ιδρύθηκε για να ενθαρρύνει και να διευκολύνει παραγωγικό διάλογο ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες και για να ενδυναμώσει την “θρησκευτική ελευθερία και ειρήνη στην Κύπρο και να συνεισφέρει θετικά και εποικοδομητικά στις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κύπρο”.

Πηγή: http://www.religioustrack.com/

 

Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά 

Η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά  (TCCH) ιδρύθηκε το 2008 απο Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηγέτες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Η επιτροπή στοχεύει στο να προστατέψει την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού που μπορεί να κινδυνεύει και να διατηρήσει τα μνημεία.

Πηγή: http://tcchcyprus.com/

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 2011 ως κοινή πρωτοβουλία του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και της Εθνικής Επιτροπής για τα ΑΝθρώπινα Δικαιώματα. Ανάμεσα σε άλλα, το Δίκτυο προωθεί πληροφορίες και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον αγώνα κατά του ρατσισμού και συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης για την κοινωνία και οργανισμούς σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση και καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους.

Πηγή: https://rvrn.org/en/press-conference-on-2021-annual-report/

Γραφείο Αστυνομίας για Εγκληματα

Σε στενή συνεργασία με το Κέντρο ενάντια στον Εξτρεμισμό (KONEX), το Δημόσιο Γραφείο Διερεύνησης Εγκλημάτων ανέπτυξε το πρόγραμμα πρόληψης “Κοινότητες Ασφαλείς στην Πίστη” (‘Safe in Faith Communities’). Επιπρόσθετα με την  κατάσταση ασφαλείας, η έμφαση δίνεται και στο αίσθημα ασφαλείας των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Πηγή: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/rueckgabe-von-benin-bronzen/

Πορτογαλέζικος Σύνδεσμος Υποστήριξης Θυμάτων

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε στις 25 Ιουνίου 1990 και υποστηρίζει ατομικά τα  θύματα εγκλημάτων μέσα από την παροχή δωρεάν και εμπιστευτικών υπηρεσιών. Για την υποστήριξη των θυμάτων τρομοκρατίας και εγκλημάτων μίσους, ο Σύνδεσμος εμπλέκει και συντονίζει την ανταπόκριση όλων των κύριων εμπλεκομένων: Επαγγελματίες από τον τομέα υγείας (γιατρούς, ψυχολόγους), πυροσβέστες, επαγγελματίες πολιτικής προστασίας, δικαστικές αρχές και προσωπικό ασφαλείας, υπηρεσίες από πρεσβείες, επαγγελματίες υποστήριξη θυμάτων ,κτλ.

Πηγή: https://apav.pt/apav_v3/index.php/en/