Θέμα 4 Καλές Πρακτικές – Παραδείγματα

Σε αυτό το θέμα, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μερικά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, κάντε κλικ στον αντίστοιχο φορέα.

Γραφείο Θρησκευτικού Σχήματος της Κυπριακής Ειρηνευτικής Διαδικασίας (Office of the Religious Track of the Cyprus Peace Process)

Το Γραφείο RTCYPP, που ενεργεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σουηδίας είναι μια ειρηνευτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με τους θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου οι οποίοι “δεσμεύονται στο να συνεργάζονται σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη συμφιλίωση”. Το γραφείο του RTCYPP ιδρύθηκε για να ενθαρρύνει και να διευκολύνει παραγωγικό διάλογο ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες και για να ενδυναμώσει την “θρησκευτική ελευθερία και ειρήνη στην Κύπρο και να συνεισφέρει θετικά και εποικοδομητικά στις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κύπρο”.

Πηγή: http://www.religioustrack.com/

 

Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά 

Η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά  (TCCH) ιδρύθηκε το 2008 απο Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηγέτες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Η επιτροπή στοχεύει στο να προστατέψει την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού που μπορεί να κινδυνεύει και να διατηρήσει τα μνημεία.

Πηγή: http://tcchcyprus.com/

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και της Εθνικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Εκτός των άλλων, το Δίκτυο προωθεί την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την καταπολέμηση του ρατσισμού και οργανώνει και συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης για την κοινωνία των πολιτών και τους αρμόδιους φορείς σε θέματα που αφορούν τον εντοπισμό, την καταγραφή και την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους.

Πηγή: https://rvrn.org/en/press-conference-on-2021-annual-report/

Γραφείο Αστυνομίας για Εγκληματα

Σε στενή συνεργασία με το Κέντρο ενάντια στον Εξτρεμισμό (KONEX), το Δημόσιο Γραφείο Διερεύνησης Εγκλημάτων ανέπτυξε το πρόγραμμα πρόληψης “Κοινότητες Ασφαλείς στην Πίστη” (‘Safe in Faith Communities’). Επιπρόσθετα με την  κατάσταση ασφαλείας, η έμφαση δίνεται και στο αίσθημα ασφαλείας των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Πηγή: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/rueckgabe-von-benin-bronzen/

Πορτογαλική Ένωση Υποστήριξης Θυμάτων

Η ένωση ιδρύθηκε στις 25 Ιουνίου 1990 και υποστηρίζει μεμονωμένα τα θύματα εγκλημάτων μέσω της παροχής δωρεάν και εμπιστευτικών υπηρεσιών. Για την υποστήριξη των θυμάτων τρομοκρατίας και εγκλημάτων μίσους, ο οργανισμός εμπλέκει και συντονίζει την ανταπόκριση όλων των βασικών φορέων: επαγγελματίες υγείας έκτακτης ανάγκης (γιατροί, ψυχολόγοι), πυροσβέστες, πολιτική προστασία, δικαστικές αρχές και προσωπικό ασφαλείας, υπηρεσίες πρεσβειών και προξενείων, τεχνικοί υποστήριξης θυμάτων κ.λπ.

Πηγή: https://apav.pt/apav_v3/index.php/en/