Θέμα 4 Μεταξύ αντι-Σημιτισμού και Ισλαμοφοβίας στη Γερμανία

Ιδιαίτερη έμφαση στη Γερμανία δινεται άντα στις Εβραϊκές κοινότητες, καθώς οι Γερμανικές κυβερνήσεις έχουν μια ιδιαίτερη θέληση στο να τις προστατεύουν. Επίσης, για τις Μουσουλμανικές κοινότητες χρειάζονται όλο και περισσότερα μέτρα ασφάλειας όσο μπαίνουν στο επίκεντρο των εξτρεμιστών της δεξιάς. 

Αντι Σημιτισμός

Αν και οι Εβραίοι κατέχουν ένα μικρό ποσοστό στο Γερμανικό πληθυσμό, ο αντισημιτισμός είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη χώρα. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που στηρίζουν ειδικά τις Εβραϊκές κοινότητες με τα χρήματα και την αστυνόμευση που χρειάζονται για να είναι ασφαλείς.  . Δυστυχώς, υπάρχει ακόμα ανάγκη για του Εβραίους να νιώσουν ελεύθεροι να ασκήσουν τη θρησκεία τους στη Γερμανία. Τα χρήματα χορηγούνται από την κυβέρνηση και τα διαχειρίζονται οι ομοσπονδιακές κυβερνήσεις που γνωρίζον πού πρέπει να χορηγηθούν πιο αποτελεσματικά.  

Ισλαμοφοβία

Σε σχέση με το Ισλάμ, τις περισσότερες φορές η έμφαση δίνεται στο να αποφευχθεί το να γίνονυ ριζοσπάστες Ισλαμιστές. Μόνο τα τελευταία χρόνια, τα θέματα ασφαλείας μονοπωλούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το πρόβλημα για τις Μουσουλμανικές κοινότητες στη Γερμανία είναι ότι δεν αναγνωρίζονται ως θρησκευτική κοινότητα με ειδικά δικαιώματα, όπως έχουν οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι, αλλά μόνο ως πολιτιστικοί σύνδεσμοι, όπως είναι οι θεατρικοί, καλλιτεχνικοί ή αθλητικοί σύνδεσμοι.