Θέμα 4 Ο ρόλος των ενδιαφερόμενων φορέων

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορεί να είναι μέλη του δικτύου, ή μπορεί απλά να ενδιαφέρονται για το έργο και τα αποτελέσματα που παράγει το δίκτυο, και για να γίνουν μέλη του δικτύου κάποια στιγμή στο μέλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς παίζουν σημαντικό ρόλο στο έργο του δικτύου. Είναι ζωτικής σημασίας για τη σύνδεση του δικτύου με τα ιδρύματα τους, καθώς και για τη δημιουργία σταθερής επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών του δικτύου. Εάν η πληροφορία είναι δύναμη, τότε η ανταλλαγή πληροφοριών είναι υπερδύναμη!

Τι είναι η δέσμευση των ενδιαφερόμενων φορέων;

  • Ένας ενδιαφερόμενος φορέας είναι ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων που ενδιαφέρεται για ή που έχει ενεργό ρόλο σε ένα δίκτυο, μία στρατηγική, ή έναν οργανισμό, ή που επηρεάζεται και επωφελείται από αυτά.
  • Η δέσμευση των ενδιαφερόμενων φορέων είναι η διαδικασία ταυτοποίησης, ανάλυσης, επικοινωνίας, και αναφοράς όλης της εμπλοκής με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Συχνά, αυτό περιλαμβάνει επίσης την κατηγοριοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων με βάση το επίπεδο ενδιαφέροντος / επιρροών / δημογραφικών στοιχείων τους, καθώς και την προσαρμογή της δραστηριότητας σε κάθε ομάδα.
  • Μία από τις σημαντικότερες πτυχές της δέσμευσης των ενδιαφερόμενων φορέων είναι η αυθεντικότητα και η συγκέντρωση. Στις πολυάσχολες ζωές μας, η καλή δέσμευση των ενδιαφερόμενων φορέων πρέπει να ξεπερνά το χάος και να υπερισχύει, ενώ η σχετικότητα και η διαφάνεια είναι το κλειδί.

Υπάρχουν 5 βασικά βήματα για την ανάλυση των ενδιαφερόμενων φορέων:

Ποια είναι τα πιθανά ζητήματα, πλεονεκτήματα, αποτελέσματα; Ποιος είναι ο πιθανός αντίκτυπος;

Σχεδιάστε πώς θα αναφέρετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συναισθήματα και τα σχόλια των ενδιαφερομένων φορέων με βάση τις ομάδες. Εντοπίστε τους ενδιαφερόμενους φορείς σας – δημιουργήστε μία λίστα με τα άτομα και τις ομάδες που ενδιαφέρονται.

Ταξινομήστε τους ενδιαφερόμενους φορείς σας – κατηγοριοποιήστε τους με βάση την επιρροή, το ενδιαφέρον, τα δημογραφικά στοιχεία, και τα επίπεδα εμπλοκής τους στο έργο / τον οργανισμό σας. 

Κατανοήστε τους ενδιαφερόμενους φορείς σας – αποκτήστε εις βάθος πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους φορείς σας

Επαναξιολογήστε τους ενδιαφερόμενους φορείς σας – η συνεχής επανεξέταση των ενδιαφερομένων φορέων θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη μεταβαλλόμενη φύση των προοπτικών τους

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1. Το δίκτυο πρέπει να είναι το επίκεντρο της επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων.

2. Κατανοήστε τι θέλουν από το δίκτυο οι ενδιαφερόμενοι φορείς και παρακολουθήστε τα επίπεδα εμπλοκής για να προσαρμόσετε τη στρατηγική σας. 

3. Δημιουργήστε ευκαιρίες εμπλοκής από τα αρχικά στάδια του δικτύου σας για να προωθήσετε τη συμμετοχή όλων.

4. Κάντε ό,τι μπορείτε για να είναι το δίκτυο διαρκώς στο μυαλό όλων των ενδιαφερομένων φορέων

  • Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ!