Θέμα 4 Παραδείγματα αντιμετώπισης των εγκλημάτων μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των εγκλημάτων μίσους και υπέρ της υποστήριξης των θυμάτων

Τον Ιούνιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν Χάρτη Πορείας για τη «Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025)», με τις ακόλουθες βασικές προτεραιότητες: ενδυνάμωση των θυμάτων εγκλημάτων, βελτίωση της προστασίας και της υποστήριξης ιδίως των πιο ευάλωτων θυμάτων, διευκόλυνση της πρόσβασης των θυμάτων στην αποζημίωση, ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού, καθώς και της διεθνούς διάστασης όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Κατάρτισης (EJTN), 2022).

Ωστόσο, υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος που πρέπει να καλυφθεί, διότι σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ (Euronews, 2021):

  • 90% αυτών των εγκλημάτων δεν καταγγέλλονται
  • Παρόλο που άτομα αναφέρουν ότι έχουν δεχθεί επιθέσεις, αυτές δεν υπολογίζονται ως εγκλήματα μίσους.
  • Είναι αναγκαίο να αλλάξει η κατάσταση των αδήλωτων και μη καταμετρημένων εγκλημάτων, ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει στην Ευρώπη για την καλύτερη καταπολέμησή αυτού του ζητήματος.
Πηγή: https://www.shutterstock.com/el/image-vector/vector-illustration-old-book-different-religious-1723745302