Θέμα 4 Περιπτώσεις και παραδείγματα

Το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του OSCE (ODIHR) ιδρύθηκε με σκοπό να υποστηρίζει και να βοηθά τα συμμετέχοντα κράτη και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ώστε να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανεκτικότητα, την απαγόρευση των διακρίσεων, μεταξύ άλλων. (Από την ιστοσελίδα του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του OSCE)

Μπορεί κανείς να αναζητήσει και να βρει πληροφορίες για συγκεκριμένα περιστατικά μίσους ανά χώρα, το είδος του εγκλήματος και τις προκαταλήψεις-κίνητρα από το 2016 έως το 2021 στον ακόλουθο δικτυακό τόπο του ODIHR: https://hatecrime.osce.org/incidents

Τα περιστατικά αναφέρονται από ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς και την Αγία Έδρα.

Πηγή: https://www.flickr.com/photos/european_parliament/16891647916

Image attribution: European Union 2015 – European Parliament“. (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives CreativeCommons licenses creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/).

Δραστηριότητα

Παρακαλούμε να παρακολουθήσετε το βίντεο “Η δύναμη της θρησκείας σε έναν ταραγμένο κόσμο” του Ινστιτούτου Ειρήνης των ΗΠΑ, το οποίο αναφέρεται σε συγκεκριμένα παραδείγματα υπέρβασης των θρησκευτικών συγκρούσεων παγκοσμίως:

Θα λέγατε ότι οι πρωτοβουλίες για τη θρησκευτική συμφιλίωση προέρχονται από το επίπεδο πολιτών και οργανώσεων βάσης ή από την ηγεσία προς τα κάτω; Γιατί είναι σημαντικό να προέρχονται και από τις δύο πλευρές;