Θέμα 4 Συνδυάζοντας τις διάφορες ανάγκες και τους στόχους των ενδιαφερόμενων φορέων

 • Σκοπός είναι η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερόμενων φορέων
 • Θα μοιράζονται εργαλειοθήκες, καλές πρακτικές, καθώς και την εμπειρογνωμοσύνη τους σε διάφορα θέματα
 • Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η επίτευξη των στόχων τους
 • Το Δίκτυο Cinnamon βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Είναι ένα δίκτυο το οποίο συμβάλλει στη συνεργασία μεταξύ της Εκκλησίας και άλλων τομέων της κοινωνίας
 • Αποσκοπεί σε μία καλύτερη κοινωνία και σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στις πόλεις
 • Συνεργασία μεταξύ αστυνομίας και εκκλησίας:
  • Το Δίκτυο Cinnamon κατάφερε να πείσει την αστυνομία να συνεργαστεί με την εκκλησία
  • Στόχος τους είναι να στηρίξουν από κοινού τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  • Ειδικά στο Essex, κατάφεραν να μειώσουν τα ποσοστά εγκληματικότητας κατά 50%
Cinnamon Network (n.d.)

Δραστηριότητες

Ποιους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς θα θέλατε να δείτε να συνεργάζονται προκειμένου να επιτευχθεί μία ειρηνική λύση στα προβλήματα ασφάλειας των χώρων λατρείας;