Θέμα 4 Το μακροπρόθεσμο όραμα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο δικτύων

  • Τα Δίκτυα PROSECUW θα αναπαραχθούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Το δίκτυο όλων των δικτύων θα είναι άμεσα διασυνδεδεμένο και θα λειτουργεί σε μία παγκόσμια πλατφόρμα οργανισμών.
  • Κάθε χώρα θα έχει έναν συντονιστή δικτύου που θα διευκολύνει την επικοινωνία εντός του Ευρωπαϊκού δικτύου.
  • Με σεβασμό προς τους περιορισμούς της προστασίας των δεδομένων, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες και τη νομοθεσία, τα δίκτυα πρέπει να μοιράζονται πληροφορίες.

Εάν οι πληροφορίες είναι ΔΥΝΑΜΗ … τότε, η ανταλλαγή πληροφοριών είναι ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ!

Δραστηριότητα 1

«Μάχη Ιδεών»

Πώς μπορεί το έργο του δικτύου να συνεισφέρει στην ασφάλεια και την προστασία των χώρων λατρείας; Τρεις εθελοντές/εθελόντριες θα πρέπει να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Τότε, θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή όλων.

Δραστηριότητα 2

«Σχέδιο Εκστρατείας Επικοινωνίας για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης»

Δημιουργήστε και προγραμματίστε μία εκστρατεία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθηθεί η προστασία και η ασφάλεια των χώρων λατρείας. Εξηγήστε τα ακόλουθα: Στόχος, Κοινό, Μήνυμα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Δράση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 

Δραστηριότητα 3

«Ενδιαφερόμενοι Φορείς»

Ταιριάξτε τις λέξεις μεταξύ τους (περισσότερες από μία λέξεις μπορεί να ταιριάζουν με τη λέξη της άλλης ομάδας). Εξηγήστε την επιλογή σας. Μοιραστείτε τις απόψεις σας.

Ομάδα A: Αστυνομία, Μη κυβερνητικός οργανισμός, Θρησκευτικός ηγέτης, Ακαδημαϊκοί ερευνητές, Σχολεία / Εκπαιδευτικοί

Ομάδα B: Παιδιά, Αφηγήσεις κατά της ομιλίας μίσους, Ριζοσπαστικοποίηση, Αποτροπή, Ανεκτικότητα / Αποδοχή