Θέμα 5 Πορτογαλία

Η Πορτογαλια είναι μια ανοικτή κοινωνία με θρησκευτικό πλουραλισμό Παρόλα αυτά, η Καθολική Εκκλησία εκπροσωπεί το 81% των πιστών στην Πορτογαλία. Άλλες θρησκευτικές ομάδες, όπως Μη-ευαγγελιστές Προτεστάντες, Μουσουλμάνοι, η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, Χριστιανικές και Εβραϊκές ομάδες, είναι πολύ μικρές. 

 • Ρωμαιοκαθολικοί: 81%
 • Άλλες Χριστιανικές ομάδες: 3.3%
 • Άλλοι (συμπεριλαμβανομένων Εβραίων και Μουσουλμάνων)): 0.6%
 • Καμία θρησκεία: 6.8%
 • Ακαθόριστο θρήσκευμα: 8.3%

Πηγή: https://pixabay.com/vectors/portugal-flag-portuguese-republic-26886/

Στις 22 Ιουνίου 2001, η Πορτογαλία δημοσίευσε τον νόμο αριθ. 16/2001, Νόμος περί θρησκευτικής ελευθερίας. Αυτό συνέβη ενενήντα χρόνια μετά τον νόμο περί διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας και τριάντα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 4/71, ο οποίος κατέστησε δυνατή την αναγνώριση των μειονοτικών θρησκευτικών ομολογιών από το κράτος.

Τα τελευταία χρόνια, ο Νόμος περί Θρησκευτικής Ελευθερίας έμελλε στις αρχές του νέου αιώνα να υλοποιήσει, να διευρύνει και να εμβαθύνει τις θεμελιώδεις αρχές ενός ελεύθερου, δημοκρατικού και πλουραλιστικού κράτους δικαίου.

Οι αρχές αυτές εκφράζονται στα συγκεκριμένα δικαιώματα που συνθέτουν τη θρησκευτική ελευθερία, όπως μεταξύ άλλων το απαραβίαστο της ελευθερίας της συνείδησης, της λατρείας και της θρησκείας, την ισότιμη μεταχείριση ενώπιον του νόμου και τη μη διάκριση λόγω θρησκείας, το διαχωρισμό μεταξύ κράτους και κοινοτικών οργανώσεων, την οργανωτική αυτονομία των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Η κατάσταση που βιώνει η Πορτογαλία είναι πολύ ιδιαίτερη σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, είτε όσον αφορά στον αριθμό των επιθέσεων ή των απειλών κατά θρησκευτικών χώρων, είτε όσον αφορά στη βία.

Το κλίμα ουσιαστικής ελευθερίας και σεβασμού της διαφορετικότητας, έστω και αν η ατομική αντίληψη ποικίλλει, αντιστοιχεί σε μια θέση που σχεδόν απουσιάζει από τις κύριες διεθνείς εκθέσεις που καταγράφουν και αναλύουν τις επιθέσεις σε βάρος της θρησκευτικής ελευθερίας.

Η Πορτογαλία έχει καταγράψει, από το 2003, μια πολύ θετική εξέλιξη, τόσο στο πεδίο των πολιτικών όσο και στις πρακτικές για την προστασία των χώρων λατρείας και την πρόληψη βίαιων γεγονότων.

Παρ' όλα αυτά, αυξήθηκαν στην Πορτογαλία τα βίαια κρούσματα ριζοσπαστικοποίησης, ιδίως ριζοσπαστικών δεξιών κινημάτων που διαδίδουν προπαγανδιστικό και ψηφιακό περιεχόμενο παραπληροφόρησης.

Η προστασία του νομικού πλαισίου για τη θρησκευτική ελευθερία στην Πορτογαλία, καθώς επίσης και των χώρων λατρείας είναι ένα θέμα για διάφορους οργανισμούς και ινστιτούτα. Οι πιο σημαντικοί είναι οι κάτωθι. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε στους συνδέσμους.

Πορτογαλικός Σύνδεσμος για Υποστήριξη Θυμάτων

 • Ιδρύθηκε στις  25 Ιουνίου, 1990
 • Στηρίζει θύματα εγκλημάτων (διάκρισης, εγκλήματα μίσους, τρομοκρατία και άλλα είδη βίας λόγω χρώματος, ή εθνικής καταγωγής, φυλής, θρησκείας, φύλου, ή σεξουαλικής προτίμησης)

Παρατηρητήριο Θρησκευτικής Ελευθερίας

 • Ιδρύθηκε το  2015
 • Είναι μια ακαδημαϊκή πρωτοβουλία που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο της Λουσοφόνα (Lusófona University of Humanities and Technologies)
 • Αποστολή: να παρατηρεί τα θρησκευτικά φαινόμενα, να επιβλέπει και να διευκολύνει τη διαδικασία πολιτισμικού διαλόγου μεταξύ κοινοτήτων, θρησκειών, ακαδημίας και κοινωνίας ως σύνολο.

Παρατηρητήριο Ασφάλειας, Οργανωμένου Εγκλη΄ματος και Τρομοκρατίας

 • Ιδρύθηκε το 2004
 • Ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αφιερωμένος στην ανάπτυξη έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας