Θέμα 5 Πορτογαλία

Η Πορτογαλια είναι μια ανοικτή κοινωνία με θρησκευτικό πλουραλισμό Παρόλα αυτά, η Καθολική Εκκλησία εκπροσωπεί το 81% των πιστών στην Πορτογαλία. Άλλες θρησκευτικές ομάδες, όπως Μη-ευαγγελιστές Προτεστάντες, Μουσουλμάνοι, η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, η Εκκλησία το Ιησού Χριστού, Χριστιανικές και Εβραϊκές ομάδες, είναι πολύ μικρές. 

 • Ρωμαιοκαθολικοί: 81%
 • Άλλες Χριστιανικές ομάδες: 3.3%
 • Άλλοι (συμπεριλαμβανομένων Εβραίων και Μουσουλμάνων)): 0.6%
 • Καμία θρησκεία: 6.8%
 • Ακαθόριστο θρήσκευμα: 8.3%

Πηγή: https://pixabay.com/vectors/portugal-flag-portuguese-republic-26886/

Στις 22 Ιουνίου 2001 η Πορτογαλία δημοσίευσε και καθιέρωσε το Νόμο Αρ. 16/2001, Νόμος για τη Θρησκευτική Ελευθερία (Religious Freedom Law). Αυτό έγινε ενενήντα χρόνια μετά το νόμο για το Διαχωρισμό της Πολιτείας από την Εκκλησία και τριάντα χρόνια μετά την επιβολή του Νόμου Αρ. 4/71, ο οποίος καθιστά δυνατή την αναγνώριση των θρησκευτικών εκφράσεων από την πολιτεία.

Πιο πρόσφατα, ο Νόμος για τη Θρησκευτική Ελευθερία καθορίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα για να υλοποιήσει, να διευρύνει και να εμβαθύνει τις θεμελιώδεις αρχές ενός ελεύθερου, δημοκρατικού και πλουραλιστικού νομοθετικού πλαισίου.

Αυτές οι αρχές εκφράζονται στα κύρια δικαιώματα που καταρτίζουν τη θρησκευτική ελευθερία, όπως το απαραβίαστο της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης, λατρείας και θρησκείας, ισότιμης μεταχείρισης απέναντι στο νόμο, χωρίς διακρίσεις με βάση τη θρησκεία, το διαχωρισμό μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας και κοινοτικούς οργανισμούς την αυτονομία των θρησκευτικών κοινοτήτων, κτλ.

Η κατάσταση που επικρατεί στην Πορτογαλία είναι ιδιαίτερη σε σύγκριση με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο, και σε σχέση με τον αριθμό των επιθέσεων ή απειλών εναντίον θρησκευτικών χώρων, και σε σχέση με τη βία.

Το κλίμα ελευθερίας και σεβασμού της διαφορετικότητας, ακόμα και αν η ατομική αντίληψη ενός ατόμου είναι διαφορετική, είναι σχεδόν ανύπαρκτο στις κύριες διεθνείς εκθέσεις που κατονομάζουν και αναλύουν επιθέσεις σχετικες με θρησκευτική ελευθερία.

Η Πορτογαλία έχει καταγράψει, από το 2003 μια πολύ θετική εξέλιξη, τόσο σε θέματα πολιτικών και σε πρακτικές για την προστασία χώρων λατρείας και αποτροπής βίαιων επεισοδίων.

Γενικά οι βίαιες περιπτώσεις ριζοσπαστικοποίησης έχουν αυξηθεί στην Πορτογαλία, και συγκεκριμένα ακραία δεξιά κινήματα που εξασκούν προπαγάνδα και παραπληροφορούν μέσα από τη διάδοση ψηφιακού περιεχομένου.

Η προστασία του νομικού πλαισίου για τη θρησκευτική ελευθερία στην Πορτογαλία, καθώς επίσης και των χώρων λατρείας είναι ένα θέμα για διάφορους οργανισμούς και ινστιτούτα. Οι πιο σημαντικοί είναι οι πιο κάτω. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε στους συνδέσμους.

Πορτογαλικός Σύνδεσμος για Υποστήριξη Θυμάτων

 • Ιδρύθηκε στις  25 Ιουνίου, 1990
 • Στηρίζει θύματα εγκλημάτων (διάκρισης, εγκλήματα μίσους, τρομοκρατία και άλλα είδη βίας λόγω χρώματος, ή εθνικής καταγωγής, φυλής, θρησκείας, φύλου, ή σεξουαλικής προτίμησης)

Παρατηρητήριο Θρησκευτικής Ελευθερίας

 • Ιδρύθηκε το  2015
 • Είναι μια ακαδημαϊκή πρωτοβουλία που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο της Λουσοφόνα (Lusófona University of Humanities and Technologies)
 • Αποστολή: να παρατηρεί τα θρησκευτικά φαινόμενα, να επιβλέπει και να διευκολύνει τη διαδικασία πολιτισμικού διαλόγου μεταξύ κοινοτήτων, θρησκειών, ακαδημίας και κοινωνίας ως σύνολο.

Παρατηρητήριο Ασφάλειας, Οργανωμένου Εγκλη΄ματος και Τρομοκρατίας

 • Ιδρύθηκε το 2004
 • Ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αφιερωμένος στην ανάπτυξη έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας